Hall of Fame: Egil Alnæs

Egil Alnæs (1912 – 2000) var styreformann i Det Norske Travselskap (DNT) fra 1973-1982. Uten tvil en av de mest nyskapende perioder i norsk travsports historie, hvor det skjedde en betydelig modernisering og utvikling av travsporten. En av Alnæs sine hjertesaker var byggingen av Bjerke dyrehospital. Dette sto ferdig i 1980, og året etter kunne Alnæs ta imot selveste Dronning Elisabeth av England og Kong Olav for et besøk på Bjerkes anlegg.


Fakta

Noen av hans verv og utmerkelser:
Formann i Trøndelag travsportsforening fra 1966-1971
Formann i Det Norske Travselskap fra 1973-1982
Visepresident i UET fra 1976
Æresmedlem i DNT i 1982
Æresmedlem i International Trotting Association i 1981
Æresmedlem i Trøndelag travsportsforening

Invald i Hall Of Fame: 2013

Alnæs hadde i seg en nysgjerrighet og iboende skaperkraft som gjorde ham til en svært ettertraktet og samfunnsnyttig ressurs. Han hadde ideer og en slik overbevisning om at det han trodde på var riktig at han som oftest fikk flertall for sitt syn. Som leder satte han høye krav til andre – og til seg selv. Hans vitalitet savner kanskje sidestykke i nyere norsk travsportshistorie. For mange vil han stå som selve høvdingen innen sporten.

Fra boka ”I skarpt trav gjennom 125 år”, står følgende om Alnæs:

”En helt ny og uvant lederstil innen organisasjonen oppsto i 1973 da Egil Alnæs overtok som styreformann. Alnæs, som var en større bedriftseier i Trondheim, ble året før valgt inn i DNT-styret som representant fra Sør-Trøndelag og Møre. Han var en markant og dyktig lederskikkelse for norsk travsport, både innenlands og ikke minst internasjonalt. Hans første store oppgave var gjennomføringen av DNTs 100-årsjubileum i 1975 og fullførelsen av de pågåtte byggearbeidene og moderniseringene på Bjerke.

I tilknytning til jubileet ble historiens fjerde verdenskongress om travsport lagt til Oslo. Over 50 delegater fra Europa, USA og Australia var til stede. Alnæs påtok seg oppgaven som konferansens leder, og han skjøtte denne på en fremragende måte. Siden 1976 var Alnæs visepresident i UET, og under verdenskonferansen i Roma i 1981 ble han som historiens andre utnevnt til æresmedlem av International Trotting Association (ITA). Egil Alnæs bidro sterkt til å plassere norsk travsport på verdenskartet sammen med sportens fremste utøver – Ulf Thoresen. 

Å få bygd et dyrehospital på Bjerke, var et prosjekt som opptok Alnæs sterkt og som ble gjennomført i hans formannstid.

Han fikk sin inntreden i travsporten den gang Leangens tribune var bygget, og banen var nær konkurs. Fokus Bank ville ha Alnæs med til å rydde opp. Det ble en lykkelig kombinasjon.

I mindre kontroversielle saker støttet alltid Alnæs opp om sin administrasjons utredninger og meninger. Men samtidig hadde han evnen til å lytte til argumenter fra andre og kunne brått endre sitt opprinnelige standpunkt. Et eksempel på dette var tilblivelsen av riksspill, som førte til opprettelsen av Norsk Rikstoto. Alnæs målbar i en kortere tid administrasjonens syn, men snudde plutselig om for andre argumenter. Siden gikk han helt og fullt inn for oppgaven. I 1980 ble det opprettet et hovedutvalg og et teknisk utvalg med Alnæs som formann i hovedutvalget. Året etter var arbeidet kommet så langt at Stiftelsen Norsk Rikstoto ble etablert med Alnæs som formann i et interimsstyre. De ni åra Alnæs var organisasjonens valgte leder, ble en dynamisk periode." 

Slik beskriver tidligere redaktør i Trav og Galopp-Nytt, Sverre Stang, organisasjonsmannen Egil Alnæs:

”Egil Alnæs var sørlending av fødsel. Jeg husker ham som en meget skolert og bestemt herre. Av utdannelse var han jurist - og var vel kjent med departementale korridorer. Jeg hadde gleden av å kjenne ham i mange år - både for Morgenbladet og for Trav og Galopp-Nytt, og også privat.

Han var lynende intelligent og var ustoppelig energisk. Sportens fordel ved å ha ham med, var at han hadde stor tillit i bankene. Han kunne fremføre sportens budskap - også overfor bestemmende myndigheter, men fikk nok slettes ikke alltid de svar han ønsket.

Alnæs var i sin karriere med på å blåse nytt liv i flere bedrifter. Aller største skaperglede utviste han kanskje med Ila Jern, der han var uortodoks i sitt valg av medarbeidere. Bedriftens daglige leder var hentet fra "gølvet", og var hverken økonom eller jurist.

Alnæs var også ivrig medlem av geologisk selskap.

 

Han fikk sin inntreden i travsporten den gang Leangens tribune var bygget, og banen var nær konkurs. Fokus Bank ville ha Alnæs med til å rydde opp. Det ble en lykkelig kombinasjon. Etter hvert ble Alnæs ikke bare en vital herre for Leangen, men også styremedlem og styreleder i Det Norske Travselskap. Og som styreleder kom han til å nyte stor anseelse - også utenfor landets grenser. Da verdenskonferansen for trav et år var lagt til Oslo, kunne han lede det hele på flere språk.

 Han førte seg naturlig i alle livets sammenhenger. Enten han var i hvit smoking på kongress eller var på hingsteslepp (Bestmin) på Lauten Eng.

Egil Alnæs var også hesteeier - under psevdonymet Stall Grane. Jeg husker hans danskehoppe Ditte Saltum meget vel, men han hadde nok større lykke med organisasjonslivet enn som hesteeier.

 Uten tvil betydde han meget for sportens økonomi. Han innså også riktigheten av at Norsk Rikstoto ble opprettet, men han forble alltid sportens organisasjonsmann. Hans hjerte banket for sporten og organisasjonslivet. Etter at han hadde gått av som styreleder i DNT, var han en meget ivrig debattant på DNTs generalforsamlinger - og advarte sterkt mot å ha generalforsamling i sportsorganisasjonen bare annet hvert år!

 Egil Alnæs var en dominerende skikkelse av sin tid - en forunderlig kraft. Han la stor vekt på orden og ryddighet. Flere ganger kunne vi se ham nappe ugress i blomsterbed på Bjerke. Bjerkebanen skulle alltid fremstå som et vakkert anlegg, gjentok han. Og slik ble det. Han var ingen trønder, så burde ikke hans æresløp kjøres på landets hovedbane?”

 Noen av hans verv og utmerkelser:

  • Formann i Trøndelag travsportsforening fra 1966-1971
  • Formann i Det Norske Travselskap fra 1973-1982
  • Visepresident i UET fra 1976
  • Æresmedlem i DNT i 1982
  • Æresmedlem i International Trotting Association i 1981
  • Æresmedlem i Trøndelag travsportsforening

 

Foto: TR Bild