Beställ bilder ur vårt unika arkiv

Vi på Nordiska Travmuseet i Årjäng har många strängar på vår lyra. En är att vi hjälper Svensk Travsport att vårda sportens historia, bland annat genom att vi arkiverar äldre bilder från 1920-talet och ca 80 år framåt. Dessa bilder går att beställa och det gör främst tidningar. Men även privatperson kan beställa bilder av oss och få dem digitalt eller på papper.

De bilder som idag tas av Svensk Travsports dotterbolag TR Media lagras digitalt. Men de äldre bilder som fysiskt förr fanns i Hästsportens Hus, finns hos oss i Årjäng, där vi lagrar dem i lämpliga lokaler. Vi och Svensk Travsport har tecknat ett avtal runt detta unika bildarkiv. Hos oss i Årjäng finns alla negativ och bilder som ägs av Svensk Travsport och som tagits före slutet av 90-talet.

Vi har hyllmeter efter hyllmeter med hundratusentals negativ i pärmar sorterade år för år. Här finns bilder på kända och okända två- och fyrbenta som tagits av Einar Andersson, Claes Kärrstrand, Thomas Blomqvist, Petri Johansson och många fler duktiga fotografer.

Här finns kulturskatter som bilder på t ex Frances Bulwark, Ego Boy och Legolas och massor av bilder på t ex Sören Nordin, Berndt Lindstedt och Stig H Johansson. Men också bilder på inte fullt så kända hästar och personer.

Vill du köpa en bild så slå oss en signal på 0573-71 18 00 eller maila på: info@travmuseet.com

Bilden: Annika Rönnqvist letar fram ett negativ ur fotoarkivet på Nordiska Travmuseet i Årjäng. Foto: Per-Erik Ström.